Localització
Del món al Tar International Tournament

Les instal·lacions i terrenys de joc

Taradell

Sta. Eugènia

Balenyà

El punt montcada
tallers malla
Weloz
base
Ajunt. taradell
ajunt. sta eugenia
cat
Balenyà