Localització
Del món al Tar International Tournament

Les instal·lacions i terrenys de joc

Taradell

Sta. Eugènia

Balenyà

Patrocinadors:

DonPiso 2
Synchro 2
El Punt 2
VEURE TOTS ELS PATROCINADORS I COL·LABORADORS